CÁC QCVN, QTKĐ VÀ TCVN ĐỐI VỚI THANG MÁY.

QCVN 02:2011/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện.

QCVN 18:2013/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với ống thang máy thủy lực

QCVN 32:2018/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy gia đình

QTKĐ 03:2014/BLĐTBXH

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện

QTKĐ 25:2014/BLĐTBXH

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy thủy lực

QTKĐ 26:2014/BLĐTBXH

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy chở hàng (dumbwaiter)

TCVN 5866:1995

Thang máy. Cơ cấu an toàn cơ khí

TCVN 5867:2009

Thang máy. Cabin, đối trọng và ray dẫn hướng. Yêu cầu an toàn

TCVN 6396-20:2017

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Thang máy chở người và hàng. Phần 20: Thang máy chở người và thang máy chở người và hàng

TCVN 6396-21:2020

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Thang máy chở người và hàng. Phần 21: Thang máy mới chở người, thang máy mới chở người và hàng trong các tòa nhà đang sử dụng

TCVN 6396-22:2020

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Thang máy chở người và hàng. Phần 22: Thang máy điện với đường chạy nghiêng

TCVN 6396-28:2013

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy chở người và chở hàng – Phần 28: Báo động từ xa trên thang máy chở người và thang máy chở người và hàng

TCVN 6396-31:2020

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Thang máy chuyên dùng chở hàng. Phần 31: Thang máy chở hàng có thể tiếp cận

TCVN 6396-3:2010

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Phần 3: Thang máy chở hàng dẫn động điện và thủy lực

TCVN 6396-40:2018

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Thang máy đặc biệt chở người và chở hàng. Phần 40: Thang máy leo cầu thang và sàn nâng vận chuyển theo phương nghiêng dành cho người bị suy giảm khả năng vận động

TCVN 6396-41:2018

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Thang máy đặc biệt chở người và chở hàng. Phần 41: Sàn nâng vận chuyển theo phương thẳng đứng dành cho người bị suy giảm khả năng vận động

TCVN 6396-43:2020

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Thang máy đặc biệt chở người và hàng. Phần 43: Thang máy cho cần trục

TCVN 6396-50:2017

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Kiểm tra và thử nghiệm. Phần 50: Yêu cầu về thiết kế, tính toán, kiểm tra và thử nghiệm các bộ phận thang máy

TCVN 6396-58:2010

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Kiểm tra và thử. Phần 58: Thử tính chịu lửa của cửa tầng

TCVN 6396-70:2013

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng. Phần 70: Khả năng tiếp cận thang máy của người kể cả người khuyết tật

TCVN 6396-71:2013

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng. Phần 71: Thang máy chống phá hoại khi sử dụng

TCVN 6396-72:2010

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng. Phần 72: Thang máy chữa cháy.

TCVN 6396-73:2010

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng. Phần 73: Trạng thái của thang máy trong trường hợp có cháy.

TCVN 6396-77:2015

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy chở người và hàng – Phần 77: Áp dụng đối với thang máy chở người, thang máy chở người và hàng trong điều kiện động đất

TCVN 6396-80:2013

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Thang máy đang sử dụng. Phần 80: Yêu cầu về cải tiến an toàn cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng

TCVN 6396-82:2015

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy chở người và hàng – Phần 82: Yêu cầu nâng cao khả năng tiếp cận thang máy chở người đang sử dụng bao gồm cả người khuyết tật

TCVN 6610-6:2011

Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V. Phần 6: Cáp dùng cho thang máy và cáp dùng cho đoạn nối chịu uốn

TCVN 6904:2001

Thang máy điện. Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

TCVN 6905:2001

Thang máy thuỷ lực. Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

TCVN 7168-1:2007

So sánh các tiêu chuẩn an toàn thang máy quốc tế. Phần 1: Thang máy điện

TCVN 7550:2005

Cáp thép dùng cho thang máy. Yêu cầu tối thiểu

TCVN 7628-1:2007

Lắp đặt thang máy. Phần 1: Thang máy loại I, II, III và VI

TCVN 7628-2:2007

Lắp đặt thang máy. Phần 2: Thang máy loại IV

TCVN 7628-3:2007

Lắp đặt thang máy. Phần 3: Thang máy phục vụ loại V

TCVN 7628-5:2007

Lắp đặt thang máy. Phần 5: Thiết bị điều khiển, ký hiệu và phụ tùng

TCVN 7628-6:2007

Lắp đặt thang máy. Phần 6: Lắp đặt thang máy chở người trong các khu chung cư. Bố trí và lựa chọn

TCVN 8040:2009

Thang máy và thang dịch vụ. Ray dẫn hướng cho cabin và đối trọng. Kiểu chữ T

TCVN 9615-5:2013

Cáp cách điện bằng cao su. Điện áp danh định đến và bằng 450/750V. Phần 5: Cáp dùng cho thang máy

5/5 (1 Review)
Gọi điện thoại
0975911320
Chat Zalo